Zamiast Przychodni – Izba Wytrzeźwień? Czy włodarze Włocławka zrealizują swój pomysł?

„…Przeanalizować i wykonać zadanie…”

Przychodnia nr 4 we Włocławku przy ul. Chłodnej 24  „obsługuje” ponad 6 tys. pacjentów. Osoby z dzielnicy Południe, z innych osiedli  Włocławka oraz z miasteczek sąsiadujących  korzystają z opieki medycznej w tej placówce. Już od wczesnych godzin porannych przed wejściem do Przychodni ustawia się spora kolejka pacjentów i tak jest już od wielu lat.17668587_846460045493097_884168370_o17668667_846460302159738_663868887_o

W pobliżu przychodni przy ul. Chłodnej trwa budowa bloku mieszkalnego, a co za tym idzie zamieszkają tam  kolejni  „przyszli pacjenci”.

Pytanie czy pacjenci czyt. osoby wymagające pomocy lekarskiej, czy „pacjenci”…Izby Wytrzeźwień? Co może być w przyszłości w tym budynku?17668896_846460388826396_2068379560_o

Zastępca Prezydenta Barbara Moraczewska i Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Piotr Bielicki  chcieliby, aby Włocławek miał Izbę Wytrzeźwień . Pytanie tylko jakim kosztem?

Pismo, które wpłynęło do MZOZ podpisane przez Prezydenta Miasta Włocławek Marka Wojtkowskiego  min. zawierało takie zdanie…” Przeanalizować i wykonać zadanie”.2-RM15224581_1529550960405415_766831711_o

Zadanie miałoby polegać na być  może narażaniu  Spółki MZOZ  na duże straty,  a „zadaniem” dla  6 tys. pacjentów być może byłoby  „poszukania sobie” innej Przychodni Lekarskiej, bo zamiast Przychodni Nr 4 w tym miejscu okoliczni mieszkańcy podziwiać mogliby  „kuracjuszy” Izby Wytrzeźwień.17668930_846460118826423_122361788_o

Izba Wytrzeźwień we Włocławku już była i koszty jakie ponosiła były ogromne, a mianowicie 800 tys. złotych.  rocznie. Przychód za „świadczone usługi” wynosił 200 tys. złotych. Kalkulacja marna.

Obecnie osobami , które są pod wpływem alkoholu zajmuje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku. I nie ulega wątpliwości, że  dla dyrekcji szpitala jest to duży problem, dla pacjentów, którzy muszą przez wiele godzin „podziwiać” osoby pod wpływem zapewne też.

Być może pomysłodawcy czyli włodarze miasta chcieliby bardzo pomóc w rozwiązaniu tego problemu dyrektorowi szpitala, ale dlaczego kosztem 6 tys. pacjentów MZOZ, którzy leczą się w Przychodni nr 4 przy ul. Chłodnej?

Rada Nadzorcza MZOZ w piśmie do Prezydenta Wojtkowskiego , jednogłośnie stwierdziła , że takie działania mogą być na szkodę spółki i nie  wyraża zgody na taką zamianę .

Co  zrobią Prezydent Marek Wojtkowski , Zastępca Barbara Moraczewska i Piotr Bielicki Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej? Przeanalizują i wykonają zadanie z korzyścią dla 6 tys.pacjentów?

Mieszkańcy okolicznych bloków i domków jednorodzinnych, którzy korzystają z usług Przychodni nr 4 przy ul. Chłodnej nie kryją oburzenia i absolutnie nie wyobrażają sobie, aby zamiast Przychodni była w tym miejscu Izba Wytrzeźwień. 

Redaktor Naczelna-  Kinga Maślanka