„Wędrujesz…”- Wanda Wasicka zaprezentował swój nowy tomik.

18 maja 2017 roku w czytelni Kujawskiej Szkoły Wyższej miała miejsce promocja nowego tomiku poetyckiego Wandy Wasickiej.

ZOBACZ FOTORELACJĘ

WANDA WASICKA urodziła się w Nieszawie. Z wykształcenia jest historykiem. Najczęściej kojarzona jest z dziennikarstwem, w tym radiowym. Jej głos towarzyszył słuchaczom lokalnych stacji przez niemalże 19 lat. Z zamiłowaniem zajmuje się fotografią. Jej pasją jest teatr, sama też amatorsko występuje.
Autorka: dwujęzycznej publikacji „Nieszawa. Pojednanie polsko-niemieckie, 29 sierpnia 2004”; czterojęzycznego folderu „Nieszawa — miasto królewskie”; dwujęzycznego tomiku poetyckiego „Dotyk tęczy”; nieszawskich widokówek (czternaście wzorów).
Laureatka ogólnopolskich konkursów literackich i fotograficznego. Pomysłodawczyni i współorganizatorka Organowych Koncertów przy Świecach w Nieszawie.
Prezentowany na spotkaniu tomik „Wędrujesz…” ukazał się dzięki wsparciu Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”.
Spotkania poprowadził znany regionalista dr Adam Wróbel, prof. nzw. KSW.
Wkrótce na naszym portalu przedstawimy tomik poetki.
Kinga Aneta Sroczyńska
Foto. Kinga Aneta Sroczyńska