Kurator Oświaty: Zaprzeczam temu…Jestem zdumiony wypowiedzią Prezydenta i Zastępcy.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej ,Radni Prawa i Sprawiedliwości mają  zastrzeżenia co do przeprowadzonych konkursów na dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku. W tej sprawie złożyli wniosek do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o uchylenie zarządzenia Prezydenta Wojtkowskiego  i przeprowadzenie ponownych konkursów.

Wojciech Jaranowski Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”:13009927_1331444586882721_366935620_o„Chcemy uchylenia  tego zarządzenia ponieważ naszym zdaniem do składów komisji konkursowych powołano za dużo przedstawicieli jednej z Central Związków Zawodowych, a  mianowicie Forum Związków Zawodowych  reprezentowanych w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego”.

17 maja br. we Włocławku gościł Kurator Oświaty Marek Gralik, który zaprzecza słowom Prezydenta Wojtkowskiego i Jego Zastępcy Barbary Moraczewskiej. Jak sam podkreśla jest zdumiony wypowiedzią włodarzy Włocławka.

Czy we  Włocławku inaczej odczytano zapisy mówiące o przedstawicielach związków zawodowych  i postąpiono  tak jak postąpiono? Kto miał rację, być może Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda  Kujawsko -Pomorski rozstrzygnie tą kwestię?17759034_848515058620929_1645796674_o

Kinga Maślanka: Panie Kuratorze, Zastępca Prezydenta Barbara Moraczewska stwierdziła w rozmowie z naszym portalem w dniu 9.05.2017 roku iż : ” Rozmawiałam z Kuratorem Oświaty , który   wydał  opinię , że praktycznie mamy takie prawo  i możemy tak dużą komisję powołać i jest to bardziej wiarygodne  , bardziej obiektywne  i nie budzące żadnych  wątpliwości ani zastrzeżeń – powiedziała Zastępca Prezydenta 

Marek Gralik: Ze zdumieniem wysłuchałem w rozgłośni Radia PIK informację , którą podawał Pan Prezydent Wojtkowski. Użył wówczas sformułowania jakoby wszystko w sprawach konkursów było ustalone ze służbami Kuratorium Oświaty. Z tego co mi się wydaję  Pan Prezydent użył również słowa kurator. Zaprzeczam temu.

( Marek Wojtkowski wypowiedź dla radia PIK  8 maja br. „Ta reprezentacja była od początku do końca konsultowana zarówno ze służbami kuratorium jak i przedstawicielami związków zawodowych.Taka reprezentacja zapewnia obiektywny wybór dyrektorów . Podjęliśmy decyzję zgodną z prawem , jak potwierdził to chociażby kurator, że każdy związek, który jest reprezentowany na terenie gminy jest w szkołach i placówkach ma prawo do delegowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowych i te komisje konkursowe zostały powołane zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa”).

Kinga Maślanka: Panie Kuratorze  temat był Panu znany?

Marek Gralik: Oczywiście, że  wiedziałem o tej sytuacji. Natomiast  jako Kuratorium  jesteśmy zobowiązani oddelegować tylu wizytatorów  ilu zażyczy sobie organ prowadzący szkołę . W tym przypadku organ zażyczył sobie bodajże, aż 6 osób  twierdząc, że musi w  skład komisji konkursowej powołać wszystkich przedstawicieli  z Forum Związków Zawodowych i to jest decyzja tego organu.

Kinga Maślanka: Prezydent  Marek Wojtkowski i Zastępca Prezydenta Barbara Moraczewska mówią, że była konsultacja z Panem na ten temat. Panie Kuratorze były konsultacje czy nie?18362736_1722298374464005_1423245750_o16130107_802378153234620_608720643_o

Marek Gralik: Pani Redaktor  nie było to w żaden  sposób ani konsultowane z Kuratorium Oświaty ani nie wyrażałem swojej zgody, bo  taka zgoda po prostu nie jest wymagana.

Kinga Maślanka: Rozmawiał Pan z Zastępcą Prezydenta Barbarą Moraczewską o tej sytuacji?

Marek Gralik: Tak jak wspomniałem wcześniej miałem wiedzę o tej sytuacji  i faktycznie rozmawiałem na ten temat z  Panią Wiceprezydent Barbarą Moraczewską.  Natomiast chciałbym podkreślić, iż to nie była rozmowa , która mogła prowadzić do konkluzji , że jest zgoda kuratora, bo powtarzam żadna zgoda kuratora nie jest potrzebna.

Czy to działanie jest zgodne z prawem czy też nie zadecyduje Wojewoda Kujawsko- Pomorski . W Bydgoszczy np. w skład komisji  konkursowej powoływani byli tylko ci przedstawiciele związków zawodowych , którzy działali na terenie danej placówki. W tym skrajnym przypadku był tylko jeden przedstawiciel związku zawodowego, więc ta komisja siłą rzeczy była mniejsza- dodał Kurator Oświaty

„To zarządzenie było wielokrotnie konsultowane z Biurem Prawnym  UM  jak również konsultowane z prawnikami z Kuratorium Oświaty, a także z Kuratorem Oświaty”- mówiła Barbara Moraczewska w dniu 9 maja 2017 roku18362242_868989659906802_608002831_o

”Niewiele  samorządów się na to zdecydowało , my się zdecydowaliśmy  po to, żeby ten wybór był  jak najbardziej obiektywny. Wydaję się nam że komisje były powołane  prawidłowo, a  wręcz jesteśmy przekonani , że były powołane prawidłowo  jeśli konsultowaliśmy to wielokrotnie z Biurem Prawnym” – Zastępca Prezydenta Barbara Moraczewska

Nie było to  konsultowane z Biurem Prawnym Kuratorium„- powiedział Marek Gralik w dniu 17 maja 2017 roku.

Prezydent Marek Wojtkowski w wypowiedziach udzielanych mediom mówi,że składy komisji były konsultowane z Kuratorem Oświaty. Zastępca Prezydenta Barbara Moraczewska twierdzi, że takie konsultacje były prowadzone wielokrotnie z Kuratorem Oświaty i Biurem Prawnym Kuratorium.

Kurator Oświaty Marek Gralik stanowczo zaprzecza, aby takie konsultacje miały miejsce… 

Redaktor Naczelna -Kinga Maślanka