Konferencja w „Polskich Przetworach”

W dniu 12 czerwca br. we Włocławku na terenie zakładu „Polskich Przetworów” odbyła się konferencja prasowa.

Ze strony gospodarzy w konferencji udział wzięli:

  • Paweł Piotrowski – Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
  • Marek Ciborowski – Dyrektor Oddziału „Polskie Przetwory” we Włocławku,
  • Sandra Malinowska – rzecznik prasowy KSC S.A.

Na konferencji obecni byli także Jarosław Chmielewski – radny Rady Miasta Włocławek, pani Joanna Borowiak – poseł na sejm RP oraz zaproszeni dziennikarze.

Konferencja rozpoczęła się od zaprezentowania filmu o Grupie Kapitałowej KSC S.A., po czym dyrektor Marek Ciborowski przedstawił zaproszonym gościom aktualną sytuację w zakładzie „Polskie Przetwory”. Dyrektor Ciborowski podkreślił, że dzięki inkorporacji i utworzeniu Oddziału „Polskie Przetwory” zakład we Włocławku został uratowany.

Dzięki połączeniu KSC S.A. ze spółką Polskie Przetwory sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zyskała ósmy oddział. Jego pełna nazwa brzmi: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Polskie Przetwory” we Włocławku. W tym samym dniu, w którym miała miejsce inkorporacja, tj. 28 kwietnia br., Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. powołał pana Marka Ciborowskiego na stanowisko Dyrektora Oddziału „Polskie Przetwory” we Włocławku.

Dyrektor Marek Ciborowski powiedział o korzyściach i efektach synergii płynących z połączenia obu podmiotów, o możliwościach korzystania ze wsparcia finansowego oraz marketingowego KSC S.A. Podkreślił, że miejsca pracy w zakładzie we Włocławku są bezpieczne, a zakład we Włocławku będzie kontynuował produkcję i sprzedaż swoich produktów.

W dalszej części swojego wystąpienia, dyrektor Ciborowski podał kilka faktów związanych z działalnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. to największy polski producent cukru. Ma prawie 40-proc. udział w polskim rynku cukru. Do KSC S.A. należy siedem cukrowni (oddziałów): Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice.  Zysk netto za ubiegły rok obrotowy (od 1.10.2015 do 30.09.2016) wyniósł ok. 236 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój Spółki.

Grupa Kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. działa w pięciu sektorach rynku rolno-spożywczego. Podstawowym sektorem Grupy pozostaje przemysł cukrowniczy. Cztery kolejne to przemysł cukierniczy, przemysł przetwórstwa owocowo-warzywnego, przemysł zbożowo-młynarski oraz przemysł ziemniaczany. Do Grupy Kapitałowej KSC S.A. należą 4 spółki zależne:

  • Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – największy w Polsce producent karmelków twardych, nadziewanych i oblewanych czekoladą;
  • Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. – producent mąki, kasz, płatków pod marką „Młyny Stoisław”;
  • Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. – producent skrobi ziemniaczanej i paszowego białka ziemniaczanego;
  • Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. w Cupcini w Mołdawii (cukrownia).

W ciągu ostatnich 9-lat KSC S.A. przeznaczyła ponad 2 mld złotych na inwestycje i remonty w swoje oddziały i spółki zależne.

Pytania dziennikarzy dotyczyły miejsc pracy. – Poziom zatrudnienia wynosi 66 osób, nie zamierzamy z nikim się rozstawać  – zapewnił dyrektor Marek Ciborowski.Liczymy na wzrost sprzedaży. Jeśli tak się stanie, nie wykluczamy wzrostu zatrudnienia – dodał.

W kontekście zalewu taniego koncentratu na rynek polski, pytano również o jego produkcję i sprzedaż w zakładzie we Włocławku. Dyrektor Ciborowski powiedział, że cały czas jest analizowany rynek.Są pewne czynniki, od których może zależeć los produkcji koncentratu. Przykładem może być kontyngent bezcłowy koncentratu z Ukrainy. Unia Europejska zezwoliła na przywóz 10 tys. ton. Nasz zakład dla porównania produkował 2 tys. ton. Wiele zakładów musiało zrezygnować z własnej produkcji. Cena koncentratu z Ukrainy jest niższa niż techniczny koszt wytworzenia koncentratu w Polsce.

Obecny na konferencji Radny Miasta Włocławek – Jarosław Chmielewski podziękował KSC S.A. za dokonanie inkorporacji i aktywne działania na rzecz utrzymania zakładu we Włocławku – Musimy zrobić wszystko aby inwestorzy nas wspierali a nie odchodzili. Mówię to jako włocławianin bardzo związany z tym miastem podkreślał radny Chmielewski.

Bardzo nam zależy na Włocławku. Chcemy, aby społeczność lokalna włączyła się w kwestię budowania społeczeństwa obywatelskiego, żeby można było walczyć z bezrobociem – powiedział na zakończenie konferencji Paweł Piotrowski Prezes KSC S.A.

*źródło: Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska- redaktor działu KULTURA