Kolejne zawiadomienie do prokuratury. Tym razem dotyczy prezydenta Włocławka lub…Wszczęto śledztwo.

 

Prokuratura Rejonowa we Włocławku zapewne nie może „narzekać ” na brak pracy. Zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa wpływają…

W jednych przypadkach prokuratura odmawia wszczęcia postępowania, kiedy to po zbadaniu sprawy brak jest uzasadnienia do „zajęcia” się tematem, w innych przypadkach wszczyna śledztwo.

I takie Prokuratura Rejonowa we Włocławku postanowiła wszcząć  10 marca 2017 roku, po zawiadomieniu które wpłynęło od Zieleni Miejskiej we Włocławku.

16 marca 2017 roku (czwartek)  Prokuratura Rejonowa we Włocławku potwierdziła, że : ” W dniu 1 marca 2017 roku wpłynęło zawiadomienie z Zieleni Miejskiej we Włocławku  o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa przekroczenia  uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków  i działaniu na szkodę interesu publicznego  przez Prezydenta Miasta Włocławek  lub pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta we Włocławku. „

Na czym miałoby polegać niedopełnienie obowiązków przez Prezydenta Miasta lub pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej UM?

Niedopełnienie obowiązków  miałoby polegać na  niestosowaniu przepisów Ustawy  o zamówieniach publicznych przy zlecaniu realizacji inwestycji w Parku   Miejskim im. Sienkiewicza  we Włocławku, a w szczególności części tego Parku tzw. POMPCE” – poinformował przedstawiciel Prokuratury Rejonowej

W oparciu o to zawiadomienie  Prokuratura Rejonowa we Włocławku  w dniu 10 marca 2017 roku wszczęła śledztwo w zakresie złożonego zawiadomienia. Zostały zlecone do wykonania określone czynności. Na razie jest jeszcze za wcześnie by coś więcej mówić na ten temat.

Prezydent Marek Wojtkowski do sprawy podchodzi spokojnie i jak sam mówi bez zbędnych emocji.

Redaktor Naczelna

Kinga Maślanka