24. „Włocławskie impresje”- konkurs ogłoszony!!!

Już po raz 24 Dobrzyńsko – Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku ogłasza konkurs plastyczny p.n. „Włocławskie impresje” im. Zbigniewa Steca.

W konkursie mogą wziąć udział plastycy o statusie twórcy: absolwenci wyższych uczelni plastycznych, członkowie ZPAP i innych związków twórczych oraz poza konkursem – zaproszeni plastycy nieprofesjonalni.
Prace należy składać w siedzibie Dobrzyńsko – Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego, w Czarnym Spichrzu przy ul. Piwnej 4.
Ostateczny termin składania prac upływa 1 września 2017r.
Informacje o konkursie udziela sekretarz konkursu Małgorzata Jaworowicz nr tel. 54/ 236-47-50.
*źródło: Włocławskie Centrum Organizacji i Wolontariatu
Wpis: Kinga Aneta Sroczyńska